Tocando a rebato

Espacio del compositor Jacobo Durán-Loriga.